ProSysKO Orzechowski Tomasz http://prosysko.pl/

Rządowe Centrum Legislacji http://rcl.gov.pl/

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  http://dokumenty.rcl.gov.pl/DziennikUstaw

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski http://dokumenty.rcl.gov.pl/MonitorPolski

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu http://www.poznan.uw.gov.pl/web/guest/home

Powiat Kolski http://www.starostwokolskie.pl/

 Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym http://www.ore.edu.pl

Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych http://ecozysk.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie http://www.arrkonin.org.pl