Sołtysi kadencji 2019- 2024

 1. Sołectwo Arkuszewo - sołtys - Mariola Cieślińska
 2. Sołectwo Chrustowo - sołtys - Ewelina Mazurek
 3. Sołectwo Dziewczopólko - sołtys - Barbara Chabińska
 4. Sołectwo Dziwie - sołtys - Wiesław Dalak
 5. Sołectwo Holenderki - sołtys - Wiesław Dopierała
 6. Sołectwo Jasieniec - sołtys - Remigiusz Miaczkowski
 7. Sołectwo Józefowo - sołtys - Wojciech Michalak
 8. Sołectwo Katarzyna- sołtys - Andrzej Czerwczak
 9. Sołectwo Kłokoczyn - sołtys - Marek Szczęsny
 10. Sołectwo Łączewna - sołtys - Grażyna Brzezińska
 11. Sołectwo Nowa Wieś Wielka - sołtys - Mariusz Czarnecki
 12. Sołectwo Rybno - sołtys - Beata Skoczylas
 13. Sołectwo Zalesie - sołtys- Jan Dalak
 14. Sołectwo Żarowo - sołtys- Leszek Bińkowski
 15. Przewodniczący Rady Osiedla - Krzysztof Nowakowski