Przedecz 25.06.2018r.

INFORMACJA

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Przedecz niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, jakim jest susza, istnieje możliwość składania wniosków
o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedczu, jak również na stronie internetowej www.przedecz.com.pl oraz bip.wokiss.pl/przedecz .

Wypełnione wnioski można składać do dnia 16.07.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz w pokoju nr 4 w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8 00 do 1100 .

Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Komisja do szacowania zakresu i wysokości

szkód w gospodarstwach rolnych

wniosek o  oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego