logo strona1

 

Gmina Przedecz realizuje wniosek w ramach Rządowego Programu
„Cyfrowa Gmina”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Przedecz.

Celem realizacji grantu jest rozwój cyfrowy, poprawa cyfryzacji biur wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Przedecz a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowego systemu informatycznego poprzez zakup sprzętu IT, edukację i zwiększenie kompetencji cyfrowych urzędników, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia oraz przeprowadzenie obligatoryjnego audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu.

Dofinansowanie projektu wynosi 100 %.

Kwota grantu jest w 100 % współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE,
a jej wartość wynosi 122 130,00 zł.

Wszystkie podejmowane działania w ramach projektu mają na celu zapewnić,
że podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża
i eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność
i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.

Podjęte działania wpłyną na sprawne i skuteczne działania JST w walce
z pandemią COVID-19 oraz przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.