WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 91
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 16:02 dnia 28.06.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: leszczyński(37), Leszno(37), rawicki(38)

Ważność od godz. 01:00 dnia 29.06.2022 do godz. 09:00 dnia 29.06.2022

Prawdopodobieństwo 70%

Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie (3 powiaty) od 01:00/29.06 do 09:00/29.06.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: leszczyński, Leszno i rawicki.

RSO Woj. wielkopolskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kępiński(43), ostrzeszowski(42)

Ważność od godz. 10:00 dnia 29.06.2022 do godz. 20:00 dnia 30.06.2022

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie (2 powiaty) od 10:00/29.06 do 20:00/30.06.2022 temp. maks 30-34 st, temp min 18-21 st. Dotyczy powiatów: kępiński i ostrzeszowski.

RSO Woj. wielkopolskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Pobierz pdf....