WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 90
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 14:50 dnia 28.06.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2 ODWOŁANIE

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kaliski(40), kolski(39), Konin(40), koniński(41), turecki(40)

Czas odwołania godz. 14:29 dnia 28.06.2022

Przyczyna Zjawisko zakończyło się, ponadto na jutro również nie przewiduje się upału.

SMS IMGW-PIB INFORMUJE: UPAŁ/- wielkopolskie (5 powiatów) 14:29/28.06.2022 ZJAWISKO

ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: kaliski, kolski, Konin, koniński i turecki.

RSO Woj. wielkopolskie (0 powiatów), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Uwagi Brak


Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2 ODWOŁANIE

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: Kalisz(41)

Czas odwołania godz. 14:29 dnia 28.06.2022

Przyczyna Zjawisko zakończyło się, ponad to na jutro również nie przewiduje się upału.

SMS IMGW-PIB INFORMUJE: UPAŁ/- wielkopolskie (1 powiat) 14:29/28.06.2022 ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: Kalisz.

RSO Woj. wielkopolskie (0 powiatów), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kępiński(43), ostrzeszowski(42)

Ważność od godz. 10:00 dnia 29.06.2022 do godz. 20:00 dnia 30.06.2022

Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie (2 powiaty) od 10:00/29.06 do 20:00/30.06.2022 temp. maks 30-34 st, temp min 18-21 st. Dotyczy powiatów: kępiński i ostrzeszowski.

RSO Woj. wielkopolskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: kaliski(41), kępiński(42), kolski(40), Konin(41), koniński(42), ostrzeszowski(41), turecki(41)

Ważność od godz. 08:00 dnia 28.06.2022 do godz. 15:00 dnia 28.06.2022

Prawdopodobieństwo 75%

Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć okresami silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie (7 powiatów) od 08:00/28.06 do 15:00/28.06.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: kaliski, kępiński, kolski, Konin, koniński, ostrzeszowski i turecki.
RSO Woj. wielkopolskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Pobierz pdf....