Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 39 wydanego o godz. 12:46 dnia 24.06.2022

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ -

Obszar województwo wielkopolskie powiat kolski

Ważność -

Przebieg Zjawisko zakończyło się, ponadto na jutro również nie przewiduje się upału.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) -

Uwagi Brak
 

Godzina i data wydania godz. 14:29 dnia 28.06.2022

SMS IMGW-PIB INFORMUJE: UPAŁ/- wielkopolskie/kolski 14:29/28.06.2022 ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Pobierz pdf....