Przedecz, dnia 1.06.2022r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną numerem działki 58, ark. mapy 2 o pow. 1,10 ha zabudowaną budynkiem zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Żarowie, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KN1K/00036588/7. Przedmiotowa działka, położona w odległości ok. 5 km od Przedcza, zabudowana jest budynkiem szkoły dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 801,31 m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 127,16 m2. Budynek gospodarczy składa się z 2 garaży i 5 komórek.

Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej i gminnej o nawierzchni asfaltowej i jest wyposażona w sieć wodociągową, elektryczną, telefoniczną oraz internet szerokopasmowy.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przedecz działka przeznaczona jest pod usługi publiczne, obejmujące tereny pod usługi oświaty, kultury, opieki społecznej, sportu i ochrony p.-poż. (dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych).

Wartość przedmiotowej nieruchomości według operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 580.000,00 złotych.

Z dniem 13 lipca 2022 roku mija termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - pdf. pobierz ...