Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25 IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność od godz. 00:00 dnia 27.04.2022 do godz. 07:00 dnia 27.04.2022
Przebieg Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Przemysław Makarewicz
Godzina i data wydania godz. 12:07 dnia 26.04.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 wielkopolskie/kolski od 00:00/27.04 do
07:00/27.04.2022 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu