KRUS zaprasza dzieci rolników na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie wakacji organizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci urodzonych w latach 2007- 2015 (7-15 lat) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu, których przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Turnusy rehabilitacyjne zostaną zorganizowane w terminach:
• od 30 czerwca do 20 lipca 2022r. dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie,
• od 11 do 31 lipca 2022r. dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do KRUS w terminie do 13 maja 2022r.
Formularze wniosków dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 63 240 14 18, 63 272 52 89

 na zdjęciu widoczne sa dwie dziewczynki podczas rehabilitacji za pomocą piłek i taśm; w lewym górnym rogu widoczne jest logo KRUS