ZMIANA PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP(ALFA - CRP) PRZEZ WPROWADZENIE TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP(CHARLIE - CRP).

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie zmieniające pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA – CRP), przez wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE - CRP) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Stopień alarmowy obowiązuje od dnia 21 lutego 2022 r. (od godz. 21:00) do dnia 4 marca 2022 r. (do godziny 23:59).

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.
 
Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:
całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,
przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku, przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.
 
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.
Jednocześnie proszę o zgłaszanie zagrożeń oraz nietypowych sytuacji Do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przedczu, Plac Wolności 1, telefon 63-2738467 wew. 113.

Zmiana pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA - CRP) przez wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CRP(CHARLIE - CRP). - pobierz treść ....