XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu mogą być zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnych profilach produkcji, w których przynajmniej jeden z właścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Placówką Terenową KRUS w Kole pod nr telefonu 63 272 52 89

Termin składania zgłoszeń w tegorocznej edycji konkursu upływa z dniem 22.04.2022r.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Bez tytułu