Wyniki ogólne rankingu „Gmina Dobra do Życia” organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP

 

Jest to ogólnopolski ranking, który pokazuje jakość życia w gminach przez pryzmat całego wachlarza czynników. Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które wpływ mają działania samorządu lokalnego zaspokajające zbiorowe potrzeby wspólnoty. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno- osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej, ofertę bibliotek, ofertę kulturalną czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych jak np. jakość powietrza, kwestie smogowe, dostęp do wody, krajobraz, nasłonecznienie. Brane są także informacje demograficzne jak np. gęstość zaludnienia.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Partnerami Rankingu są spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Energa Grupa ORLEN. Debata w ramach uroczystego ogłoszenia wyników Rankingu jest wspierana przez ENERGA w ramach realizacji Strategii CSR Grupy ENERGA. Ranking powstaje we współpracy z Polską Akademią Nauk.

Wyniki ogólne rankingu dla gmin Powiatu Kolskiego - Ranking Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" oprac. prof. Przemysław Śleszyński (Twórca rankingu, prof. dr. hab. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

W „ujęciu ogólnopolskim” na 2477 gmin, Gmina Przedecz zajęła 546 miejsce, co daje jednocześnie II miejsce wśród gmin w Powiecie Kolskim.

 Artykul2jpg

Źródło: "Przegląd Kolski"

 

Gminy Powiatu Kolskiego w ujęciu ogólnopolskim:

 

L.p.

pozycja w rankingu
w ujęciu ogólnopolskim

kod

nazwa gminy

województwo

kategoria gminy w rankingu

typ administracyjny

wskaźnik jakości życia

 

487

300907

Koło

wielkopolskie

E

w

53,84

 

546

300911

Przedecz

wielkopolskie

E

mw

53,44

 

676

300902

Babiak

wielkopolskie

E

w

52,77

 

708

300901

Koło

wielkopolskie

C

m

52,60

 

829

300910

Osiek Mały

wielkopolskie

E

w

52,03

 

1100

300905

Grzegorzew

wielkopolskie

E

w

50,72

 

1044

300906

Kłodawa

wielkopolskie

D

mw

50,96

 

1478

300903

Chodów

wielkopolskie

E

w

49,04

 

1550

300904

Dąbie

wielkopolskie

E

mw

48,77

 

1559

300909

Olszówka

wielkopolskie

E

w

48,74

 

1565

300908

Kościelec

wielkopolskie

E

w

48,70

Źródło: https://samorzad.pap.pl