Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. w Baruchowie informuje iż w zaistniałej sytuacji astrologicznej ( ujemna temperatura)

w wielu miejscach nie doszło lub nie dojdzie do odebrania wszystkich odpadów gdyż kosze i odpady w środku są zamarznięte.

Natomiast inwazyjne usuwanie odpadów doprowadzi do uszkodzeń pojemników.