Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapraszają na emisję filmu „Stop suszy” z udziałem aktora i ambasadora projektu Łukasza Nowickiego. Wody Polskie otwierają społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia spotu
                                                             STOP SUSZY!