INFORMACJA WFOŚIGW W POZNANIU

25 stycznia 2022 rozpoczął się nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3) Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Szczegóły dotyczące Części 3) oraz zmian w zakresie Części 1) i Części 2) znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/nabor-ciagly-wnioskow-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/.

Nowa wersja wniosku o dofinansowanie (5.5.0) została umieszczona na Portalu Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/.