WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie: Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia: 04.04.2022 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach: Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Koninie przy ul. Wyszyńskiego, wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 110,6 μg/m3.
Obszar przekroczenia: Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował obszar miasta Konina.
Ludność narażona: Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 72 539.
Przyczyny Warunki meteorologiczne: silny wiatr, długotrwała susza.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 05.04.2022 r.

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH
Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności w czasie występowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 przekraczających poziom informowania Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
•Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 05.04.2022 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
•ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.)
•rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
•Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Publikacja:https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

 Pobierz treść komunikatu - pobierz pdf...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 2 - pobierz komunikat

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

03.03.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 03.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 03.03.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 03.03.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów ze stacji pomiarowych województwa wielkopolskiego.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 03.03.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Pleszew, Piła, Konin, Poznań.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast wymienionych powyżej - 704 221

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

03.03.2022 r. godz. 8.00

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

 

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - POZIOM 3 - pobierz komunikat

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania

 i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

02.03.2022 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach:

w Pile przy ul. ul. Kusocińskiego wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 101,9 μg/m3

w Pleszewie przy ul. Al. Mickiewicza wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 139,6 μg/m3

w Poznaniu przy ul. ul. Dąbrowskiego wartość stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu wyniosła 102,2 μg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasta: Piła, Pleszew, Poznań

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 629 387

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

03.03.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 03.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 03.03.2022 r

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 03.03.2022 r.. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów ze stacji pomiarowych województwa wielkopolskiego.

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 03.03.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański, miasto Kalisz

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.03.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 491 933

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·      osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

·      osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

·      osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

-  unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-  nie wietrz pomieszczeń,

-  nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

-    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

-    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-    nie wietrz pomieszczeń,

-    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

·      Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

03.03.2022 r godz. 8:00

Podstawa prawna

·       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

·       rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

·       Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

·       Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

 Tytuł

Uwaga! SMOG

Skrót

W dniu 03 marca na części województwa wielkopolskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3).

Treść całego powiadomienia

Prognozowane na dzień 03.03.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat poznański, miasto Kalisz

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Zaproszenie UMWW do udziału w kolejnej XXII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowane są wyłącznie na nagrody dla projektów o charakterze proekologicznym i wypłacane będą zgodnie z Regulaminem wypłaty nagród przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” współfinansowanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do Konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Link do  Regulaminu Konkursu: https://www.umww.pl/dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-w-ramach-strategii-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego

INFORMACJA WFOŚIGW W POZNANIU

25 stycznia 2022 rozpoczął się nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3) Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Szczegóły dotyczące Części 3) oraz zmian w zakresie Części 1) i Części 2) znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/nabor-ciagly-wnioskow-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze/.

Nowa wersja wniosku o dofinansowanie (5.5.0) została umieszczona na Portalu Beneficjenta: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT KORZYSTANIA I INFORMACJI O ŚRODOWISKU zaprasza na warsztaty pn.:

OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE  KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

 

 które odbędą się w dniu 16 lutego 2022 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00, w formie on-line poprzez platformę zoom.

 

Warsztaty przeznaczone są dla lokalnych przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych, pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw oraz wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska.

W trakcie warsztatów zostaną omówione zagadnienia dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz sprawozdawczości z zakresu gospodarowania odpadami.

 

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach, do dnia 11 lutego br., na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem
na dwie kategorie:

 1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
 2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

 

Przedmiotem VII edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły:

 • Foto książki pokazującej wpływ zanieczyszczenia na środowisko i nasze zdrowie – pokazanie aktualnego stanu środowiska wraz z propozycją zmian. Foto książka powinna zawierać dokumentację fotograficzną wraz z krótkimi opisami stanu faktycznego oraz proponowanymi zmianami.
  1. Format foto książki A4 (210 mm x 297 mm ) – pionowo,
  2. Foto książka powinna zawierać stronę tytułową,
  3. Ilość stron foto książki: max 30 stron,
  4. Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.

 

Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym
i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB - tzw. „pen drive”)
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

 

Czas trwania VII edycji Konkursu od 17 stycznia 2022 r. (data ogłoszenia) do 1 kwietnia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

 

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania:

  1. Regulamin konkursu (w tym wzór zgłoszenia oraz oświadczenia)
  2. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 2

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

11.01.2022 r. godz. 8.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 11.01.2022 r. do godz. 24.00 dnia 11.01.2022 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 11.01.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów wykonywanych przez GIOŚ.

Dzień 11.01.2022 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 11.01.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Kalisz i Szamotuły

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 11.01.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: szacunkowa sumaryczna liczba ludności zamieszkującej obszary miast wymienionych powyżej wynosi 120 460

 

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 

Wrażliwe grupy ludności:

- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

 

 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań krótkoterminowych

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych będących integralną częścią Programów Ochrony Powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

11.01.2022 r. godz. 8.00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu

Publikacja

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15

 

 

 

 

harm. miasto 2022

harm. rejon II 2022

harm. rejon III 2022

harm. rejon IV 2022

Kolor worka/pojemnika

Co wrzucamy

Czego nie wolno wrzucać

Częstotliwość odbioru

 

Worek w kolorze żółtym

Plastikowe butelki po napojach (najlepiej zgniecione), środkach czystości, torebki, worki i reklamówki foliowe, kubki po jogurtach, puszki po napojach, konserwach, opakowania wielomateriałowe po sokach, mleku, itp.

grubego złomu i elementów pochodzących z demontażu pojazdów mechanicznych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, metali łączonych z innymi materiałami, opakowań z zawartością (żywnością, wapnem, cementem), tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach,

1 x w miesiącu

 

Worek w kolorze zielonym

Szklane butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach

luster, szyb samochodowych, szyb okiennych, porcelany, elementów ceramicznych, talerzy, doniczek, szkła, budowlanego, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości.

1 x na kwartał

 

Worek w kolorze niebieskim

Niezabrudzone gazety i czasopisma, katalogi, papier szkolny i biurowy, książki, torebki i worki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe.

Zabrudzonego i tłustego papieru, worków po materiałach budowlanych, papierów higienicznych, tapet, itp.

1 x na kwartał

 

Worek w kolorze brązowym

max. 2 worki z nieruchomości

Odpady kuchenne, liście, kwiaty, trawa, itp. nadające się do kompostowania

Mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, plastiku, szkła, odpadów niepodlegających rozkładowi organicznemu.

Teren wiejski: - 1 x w miesiącu przez cały rok

Teren miejski:

- kwiecień – październik – 2 x w miesiącu

- listopad – marzec – 1 x w miesiącu

 

Pojemnik

- popiół z palenisk domowych

Tylko czysty popiół

Innych odpadów

listopad – marzec – 1 raz w miesiącu

kwiecień – październik – 1 raz w lipcu

 

Pojemnik

- pozostałości po segregacji odpadów

Odpady , których nie możemy zakwalifikować do żadnej z frakcji zbieranych selektywnie tzw. odpady posegregacyjne, np. pieluchy, potłuczone butelki, porcelan, lustra, itp.

Odpadów niebezpiecznych, leków, farb, lakierów, żarówek, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, itp.

1 x w miesiącu

Przedecz, 19.11.2021r.

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 04.11.2021r. zostały podjęte uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Zmiany podyktowane są ciągle wzrastającymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów. Dotyczą częstotliwości odbioru bioodpadów oraz selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2022 roku:

 1. Właściciele nieruchomości, mający do zagospodarowania popiół z palenisk domowych zapewniają (na własny koszt) pojemnik do gromadzenia popiołu. W pojemniku może znajdować się tylko i wyłącznie popiół! Należy także pamiętać, aby nie wrzucać do pojemników gorącego popiołu, ani też nie zalewać popiołu w pojemniku wodą.
 2. Właściciele nieruchomości nie posiadający kompostownika mogą wystawić maksymalnie 2 brązowe worki z bioodpadami. Nadmiar można własnym transportem dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ZGKiM Przedecz, ul. 70 -lecia Niepodległości 2).
 3. Podstawowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 22 zł od osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości zdecyduje się kompostować bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty a miesięczna stawka wynosić będzie 20 zł od osoby (w przypadku braku zmian dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, bądź sposobu zagospodarowania bioodpadów, nie jest konieczne składanie nowej deklaracji. Stosowne zawiadomienie zostanie wysłane w pierwszym kwartale 2022r.)
 4. Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, będzie odbywać się następująco:

Frakcje odpadów komunalnych

Częstotliwość odbioru

Teren miasta

Teren wiejski

Zmieszane odpady komunalne - pojemnik

 

1 x miesiąc

 

1 x miesiąc

Metale i tworzywa sztuczne – żółty worek

1 x miesiąc

1 x miesiąc

Szkło – zielony worek

 

1 x kwartał

1 x kwartał

Papier – niebieski worek

1 x kwartał

1 x kwartał

Bioodpady – brązowy worek

W miesiącach :

listopad – marzec – 1 x miesiąc

kwiecień – październik – 2 x miesiąc

Maksymalnie 2 worki – bezpośrednio z nieruchomości (nadmiar można dostarczyć własnym transportem do PSZOK)

1 x miesiąc

Maksymalnie 2 worki – bezpośrednio z nieruchomości (nadmiar można dostarczyć własnym transportem do PSZOK)

Popiół z palenisk domowych – pojemnik

W miesiącach :

październik – kwiecień – 1 raz w miesiącu

maj – wrzesień – 1 raz w lipcu

 

W miesiącach :

październik – kwiecień – 1 raz w miesiącu

maj – wrzesień – 1 raz w lipcu

Przypominam i apeluję także o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, gdyż konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej do kwoty 44 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne mogą sprawdzać poprawność selektywnej zbiórki popiołu oraz pozostałych frakcji odpadów komunalnych. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie właściciele nieruchomości muszą się liczyć z koniecznością uiszczania wyższych opłat za odpady.

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

/ - / Witold Siwiński

WFOŚGW Plakat A4 Drzwi Otwarte Programu Czyste Powietrze

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

 

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w dniu 28.01.2021r. Rada Miejska w Przedczu uchwałę Nr XVII/127/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zgodnie z którą od 01.03.2021r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie miesięczna stawka opłaty wynosi 20 zł od osoby,

2) jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty - miesięczna stawka wynosi 18 zł od osoby,

3) konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.),

Zgodnie z art. 6m ust. 2a. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Z uwagi na fakt, iż zmiana stawki obowiązuje od 01.03.2021r. a termin płatności przypada na 31.03.2021r. opłatę:

- za styczeń i luty należy obliczyć z zastosowaniem stawki 14 zł (w przypadku posiadania kompostownika) lub 16 zł (w przypadku braku kompostownika)

- za marzec należy obliczyć z zastosowaniem stawki 18 zł (w przypadku posiadania kompostownika) lub 20 zł (w przypadku braku kompostownika).

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

/ - / Witold Siwiński

Informacja o ryzyku przkroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 31.12.2020r - pobierz...

5frakcji plakat pandemia

"Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Przedecz przez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków"

RFIL Przedeczjpg

Informacja o ryzyku przkroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - pobierz....

Zbieraniem zużytej folii po kiszonkach,sianokiszonkach, opakowaniowej, worków po nawozach sztucznych, worków typu big - bag powstających w gospodarstwach rolnych  zajmuje się:

 PHU "SO-MASZ" s. c. Janusz i Krzysztof Socha

ul. Leśników Polskich 65,

98-100 Łask

tel. 43 675 15 35, kom. 663 536 002

 Odbiór odpadów odbywa się za opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu z ww firmą.

"Moja Woda" 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji.

szczegóły - https://www.nfosigw.gov.pl/

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW  W SPRAWIE ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje, że w dniu 07.11.2019r. Rada Miejska w Przedczu podjęła nowe uchwały:

* uchwałę Nr IX/70/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, zgodnie z którą od 01.01.2020r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie miesięczna stawka opłaty wynosi 16 zł od osoby,

2) jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady, zostanie zwolniony z części opłaty - miesięczna stawka wynosi 14 zł od osoby,

3) konsekwencją nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów będzie zastosowanie stawki opłaty podwyższonej w wysokości 32 zł od osoby naliczonej na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz (zgodnie z zapisami ustawy 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.),

* uchwałę Nr IX/71/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Przedecz.

Na podstawie ww uchwały zmianie uległ druk deklaracji, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia nowych deklaracji, które należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz, względnie u sołtysa w terminie do 31.12.2020r.

Ponadto, przypominam, że godnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.):

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. W przypadku zmiany liczby osób lub danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
 5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz, na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej(32zł od osoby).
 6. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7(informacja o posiadaniu kompostownika): nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Burmistrzowi Miasta i Gminy Przedecz, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłat można dokonywać poprzez wpłatę na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Witkowo oddział Przedecz nr 57 8538 1025 0100 0101 2000 0005, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz lub w drodze inkasa u sołtysa, w poniższych terminach:

– do dnia 31 marca za pierwszy kwartał;

– do dnia 30 czerwca za drugi kwartał;

– do dnia 30 września za trzeci kwartał;

– do dnia 30 listopada za czwarty kwartał.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia jej w mniejszej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.)

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz

                                                                                                           / - / Witold Siwiński

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapraszają na emisję filmu „Stop suszy” z udziałem aktora i ambasadora projektu Łukasza Nowickiego. Wody Polskie otwierają społeczną dyskusję na temat zjawiska suszy w Polsce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia spotu
                                                             STOP SUSZY!

Ogłoszenie o naborze w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (dalej: Program)

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

2. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

1. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

a. aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW w Poznaniu),

b. użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu,

c. użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta na Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa) ,  lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie – wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną w sposób o którym mowa w ust. 1 i 2, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW).

4. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

a. dla wniosku składanego przy użyciu aplikacji internetowej – data jego wysłania na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

b. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku składanego przez aplikację internetową bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP:

a) termin wpływu wniosku do kancelarii WFOŚiGW – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

b) data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.).

5. Sposób potwierdzenia terminu wpływu wniosku do WFOŚiGW:

a. wnioski w wersji elektronicznej złożone poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (wyłącznie wersja elektroniczna) –  potwierdzenie wygenerowane przez powyższy system (UPP,UPO).

b. wnioski składane przez Portal Beneficjenta –  potwierdzenie na dostarczonej do biura WFOŚiGW wersji papierowej wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodną z przesłaną wersją elektroniczną), potwierdzeniem terminu wpływu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku  o dofinansowanie lub  potwierdzenie odbioru przesyłki.

c. wnioski w wersji papierowej (wypełniane ręcznie) – potwierdzeniem terminu jest stempel kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesyłki.

6. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

7. Wniosek o dofinansowanie złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia wraz z informacją o właściwym terytorialnie WFOŚiGW.

8. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld tys. zł,

2. dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld tys. zł.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

1. Dotacji,

2. Pożyczki,

3. Dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

 uzupełnienie do wartości dotacji

 pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

2. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunki dofinansowania

1. Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

3. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

4. Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie
o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,

a. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

b. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.

c. przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem  złożenia wniosku o dofinansowanie;

d. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

2. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;

3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji  wynosi 53 tys. zł;

4. Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”;

5. Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.

6. Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.

Rodzaje przedsięwzięć

1. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły  na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,  wraz z przyłączami

c. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

2. Zakres rzeczowy przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Programu powinien być zgodny z zakresem i warunkami kosztów kwalifikowanych wymienionych w punkcie 6 Programu.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pan Robert Złotek, nr tel.: 61 845 62 21

zarzadzenie wojewodztwa wielkopolskiego