Infrastruktura i inwestycje
  Gmina Przedecz słynie z gospodarności. Systematycznie poprawia się infrastruktura. Tutejsze władze starają się prowadzić racjonalną gospodarkę, dbają o rozwój infrastruktury, czynią starania o pozyskanie inwestorów z zewnątrz.Gmina posiada „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Przyjęto w nim, że w gospodarce gminy nadal dominujące będzie rolnictwo (możliwości rozwoju sadownictwa i ogrodnictwa). Pod aktywizację gospodarczą wyznaczono tereny: na obrzeżach Przedcza (10 ha) oraz we wsiach: Katarzyna, Rybno, Arkuszewo i Dziwie.
  Władze samorządowe przykładają wielką wagę do przedsięwzięć, które czynią gminę przyjazną dla wszystkich
mieszkańców i atrakcyjniejszą dla inwestorów.
  Lista przedsięwzięć podjętych i wykonanych w minionych latach jest imponująca. Całkowity koszt zrealizowanych inwestycji w latach 2011 - 2015: 14 394 500 zł. Pozyskane dotacje w latach 2011 - 2015: 4 492 500 zł. Godne podkreślenia jest to, że samorząd Przedcza przeznacza na inwestycje znaczną część swojego budżetu, ale też potrafi skutecznie zabiegać o środki z zewnątrz.