WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2016r.

  1. Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedcz.
  2. Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec nr G 492026
  3. Przebudowę drogi gminnej Dziwie – Łączewna - Józefowo nr G 492022P
  4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Zalesie nr G 492033 P
  5. Przebudowa drogi gminnej G 492014P we wsi Dziewczopólko
  6. Przebudowa drogi gminnej-gruntowej we wsi Nowa Wieś Wielka
  7. Modernizacja drogi na ul.Kościuszki w Przedczu.
  8. Remont instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na paliwa stałe dla budynku MGOK w Przedczu.
  9. Uczestnictwo i realizacja Podwórka NIVEA
  10. Realizacja wspólnie z Powiatem Kolskim inwestycji polegających na przebudowie chodników na ulicach: Leśna,Szemplińskiego,20-go Stycznia