Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 w Gminie Przedecz

1 „Przebudowa ulic Chłodnej i Rybackiej w Przedczu”.

Długość przebudowanych ulic i chodników 265,20 mb. Koszt robót budowalnych na inwestycji wyniósł 253.819 zł brutto. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

2. „Przebudowa drogi w Dziewczopólku”.

Długość przebudowanej drogi 773,42 mb. Koszt robót budowalnych na inwestycji wyniósł 196.258 zł brutto. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

3. „Przebudowa drogi od obwodnicy w kierunku Arkuszewa”.

Długość przebudowanej drogi 601,48 mb. Na włączeniu drogi w ulicę Żałobną pobudowano rondo poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców Gminy Przedecz i gości odwiedzających Cmentarz Parafialny w Przedczu. Koszt robót budowalnych na inwestycji wyniósł 258.674 zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz oraz ze środków uzyskanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowa drogi od obwodnicy w kierunku Arkuszewa rondo

Przebudowa drogi od obwodnicy w kierunku Arkuszewa

4. „Przebudowa drogi w Katarzynie i Zalesiu”.

Długość przebudowanej drogi 703,55 mb. Koszt robót budowalnych na inwestycji wyniósł 194.833 zł. Zadanie finansowane z budżetu Gminy Przedecz oraz ze środków uzyskanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 Na realizację zadań nr 3 i 4 Gmina Przedecz uzyskała dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150.000 zł w ramach wsparcia na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 5. Remont skrzyżowania i zatoki przy Świetlicy Wiejskiej w Zalesiu.

Wykonano remont i położono nową warstwę nawierzchni asfaltowej na powierzchni 192 m kwadratowych. Koszt remontu wyniósł 11.336 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

W ramach współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Kole wykonano również remont drogi od skrzyżowania i położono nowy dywanik asfaltowy na odcinku 250 mb.

 6. Remont ulicy 70 – lecia Niepodległości Polski w Przedczu.

Wykonano remont ulicy 70 – lecia Niepodległości Polski w Przedczu. Wykonano 381 m2 nawierzchni asfaltowej na części ulicy, w tym wykonano ciąg główny jezdni i dwa zjazdy. Wartość wykonanych prac wyniosła 28.975 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

 7. Przebudowa dróg powiatowych: Ulica Kuleszy i Ulica Księdza Ornastowskiego w Przedczu.

Inwestycję realizował Powiat Kolski w partycypacji finansowej Gminy Przedecz. Wartość zadania wyniosła: 620.951 zł, wartość wkładu własnego Gminy Przedecz wyniosła 248.380 zł. W ramach inwestycji wykonano na odcinku 328 mb nową nawierzchnię ulic z asfaltu ( ulica Kuleszy) i kostki brukowej( ulica Księdza Ornastowskiego) oraz wykonano chodniki i zjazdy z kostki brukowej.

 8. Ogrodzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łączewna.

Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych wraz z dostawą i montażem bramy wjazdowej z furtką. Ogrodzenie wykonano na długości 70 mb. Wartość prac wyniosła 6.700 zł brutto.

9. Ocieplenie stropu i modernizacja pokrycia dachowego na Świetlicy Wiejskiej w Rybnie wraz z wykonaniem ogrodzenia”.

Zakres robót dekarskich objął wykonanie konstrukcji drewnianej na dachu, docieplenie wełną mineralną, montaż blachy trapezowej na powierzchni dachu ok.220 k.kw., obróbki blacharskie i montaż rynien, wykonanie podbitki. Koszt materiałów i robocizny wyniósł 39.933 zł brutto. Wykonano ogrodzenie części Świetlicy Wiejskiej w Rybnie na długości 54 mb. Wartość prac ogrodzeniowych wyniosła 4.320 zł brutto.

 10. Zakup i nasadzenia drzew miododajnych na terenie Gminy Przedecz.

Na terenie Gminy w 2020 roku nasadzono 110 sztuk drzew miododajnych, w tym: Lipa drobnolistna, Robinia akacjowa, Jarząb pospolity, Klon zwyczajny, Klon polny. Koszt realizacji zadania 13.600 zł. Na realizację zadania Gmina Przedecz uzyskała dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 12.240 zł w ramach wsparcia na zakup sadzonek drzew miododajnych. Nasadzeń dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.

 

 11. Projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

a) Zdalna Szkoła

Gmina Przedecz realizowała w 2020 roku zadanie pt. „Zakup komputerów do prowadzenia nauki w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów na terenie Gminy Przedecz” i otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 60.000 zł na zakup laptopów
i komputerów do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów na terenie Gminy Przedecz. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupiono 12 laptopów oraz 11 komputerów tzw. „All in One” (stacjonarnych o przenośnym charakterze) do prowadzenia zdalnego nauczania.

b) Zdalna Szkoła+

Gmina Przedecz realizowała w 2020 roku zadanie pt. „Zakup komputerów do prowadzenia nauki w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów na terenie Gminy Przedecz- Zdalna Szkoła +” i otrzymała po raz drugi dofinansowanie – tym razem  w wysokości prawie 55.000,00 zł - na zakup laptopów i komputerów do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów na terenie Gminy Przedecz. Projekt był również dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zakupiono 19 komputerów typu „All in One” do wykorzystania w prowadzeniu zdalnego nauczania.

12. Doposażenie i poprawa jakości standardu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu”.

Projekt realizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową w Przedczu. Głównym celem przedsięwzięcia było doposażenie i poprawa jakości standardu stołówki szkolnej w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Środki w ramach programu zostały przeznaczone na doposażenie kuchni i pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu i przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa i estetyki pomieszczenia. Uzyskane dofinansowanie przekazane od Wojewody Wielkopolskiego wyniosło 74.599,12 zł. Wartość całego projektu wyniosła 93.362,20 zł a wkład własny Gminy Przedecz wyniósł 18.763,08 zł.

13. Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach.

W roku 2020 wykonano kompleksowe prace modernizacyjne na budynku komunalnym. Zakres robót objął między innymi: położenie papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie przy kominach, balkonach, obróbki ogniomuru, montaż rynien i rur spustowych oraz remont 3 kominów, remont i malowanie elewacji, montaż okien PCV i drzwi wejściowych do budynku, remont posadzek i tynków wewnętrznych, wykonanie nowych wejściowych schodów z kostki brukowej, wylewkę betonową na balkonie, prace przy instalacji wodociągowej i malowanie wnętrza Sali zebrań. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Materiały zakupiła Gmina Przedecz. Koszt inwestycji wyniósł 42.666,44 zł. Zadanie sfinansowano w całości z budżetu Gminy Przedecz.

 14. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu.

Wykonano prace modernizacyjne w Świetlicy Wiejskiej w Jasieńcu. W ramach zadania wykonano, między innymi: połączenie dwóch mniejszych sal w jedną dużą salę, wykonanie nowych posadzek wraz z izolacją i ociepleniem, wydzielenie łazienki i położenie płytek ceramicznych na podłodze łazienki i na ścianach łazienkowych, wykonanie tynków, dwukrotne malowanie, wymiana okien, montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z nowym pionem zasilającym, montażem gniazdek i opraw, montaż zbiornika bezodpływowego (szamba) i wykonanie nowej instalacji wod.- kan., wykonanie wiatrołapu przed wejściem głównym, położenie płytek ceramicznych w Sali świetlicy i przedsionku, montaż drzwi wewnętrznych i podwójnych zewnętrznych, montaż sanitarnego wyposażenia łazienki i zlewozmywaka w kuchni, wykonanie zadaszenia wiatrołapu, przebudowa schodów wejściowych, zagruntowanie
i pomalowanie ścian zewnętrznych, montaż parapetów zewnętrznych i remont komina oraz wykonanie zadaszenia wiaty zewnętrznej. Wartość zakupu materiałów i koszt dokumentacji wniósł 23.992,65 zł. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Świetlica Wiejska w Jasieńcu przed modernizacją 2 

 

Moderniazacja Świetlicy w Jasieńcu 2

Świetlica w Jasieńcu po modernizacji

15. Zakup i montaż 13 hybrydowych lam ulicznych – solarnych z turbiną wiatrową.

Zakupiono i zamontowano w roku 2020 na terenie Gminy 13 ulicznych latarni hybrydowych: wykorzystujących energię solarną i wiatrową. Wartość zadania: 156.702,00 zł brutto. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz. Miejsca lokalizacji lamp: Dziewczopólko, Jasieniec i Mała Wioska, Katarzyna, Holenderki, Łączewna, Karolewo, Nowa Wieś Wielka.

Uliczna latarnia hybrydowa

Uliczna latarnia hybrydowa po zmroku

16. Przyłącze hydrantowe na ul. Ogrodowej w Przedczu.

Wykonano przyłącze hydrantowe o długości 90 mb na ulicy Ogrodowej w Przedczu. Wykonawcą robót był Zakład Usług Wodnych z Koła. Realizacja zadania pozwoliła zabezpieczyć ulicę Ogrodową w sieć wodociągową na całej długości. Wartość zadania wyniosła 11.292 zł, w tym wartość wkładu własnego Gminy Przedecz wyniosła 5.625 zł, wkład Zakładu Usług Wodnych wyniósł 5.667 zł.

17. Wyprowadzenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Kuleszy w Przedczu pod przyszłe osiedle domów jednorodzinnych.

W związku z przebudową ulic Kuleszy i Księdza Ornastowskiego w Przedczu wykonano przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Kuleszy do miejsca, w którym planowane jest powstanie przyszłego osiedla domów jednorodzinnych. Prace zlecono w celu zabezpieczenia dostępu wody i zapewnienia kanalizacji przyszłym mieszkańcom. Zadanie wykonał Zakład Usług Wodnych w Kole.

18. Projekt „U źródła Noteci- ośrodek edukacji ekologicznej w Przedczu”.

Projekt realizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową w Przedczu. Głównym celem przedsięwzięcia było podejmowanie działań edukacyjnych, w wyniku których uczniowie poznają walory przyrodnicze okolic Przedcza, w szczególności te wynikające z położenia u źródła Noteci. Projekt zakładał zakup i montaż kompletnego wyposażenia dwóch ekopracowni (między innymi: biurka dla nauczycieli, stoliki i krzesła dla uczniów, monitory interaktywne, tablice, szafy, stoły laboratoryjne i pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z prowadzeniem zajęć edukacyjnych ekologicznych). Zadanie realizowano z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wartość całkowita projektu wyniosła 95.951,80 zł. Wartość dofinansowania z WFOŚiGW - 66 133,20 zł, wkład własny z Budżetu Gminy Przedecz- 29.818,60 zł.

19. Projekt „Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Przedecz poprzez przebudowę wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.”

Gmina Przedecz rozpoczęła w 2020 roku realizację inwestycji, na którą otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje prace polegające na wykonaniu inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla przebudowy wodociągu, sieci kanalizacyjnej oraz Oczyszczalni Ścieków. Ogólny zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowę 7 przepompowni ścieków na obszarze Gminy Przedecz, zakup i montaż oprogramowania do 11 szt. przepompowni ścieków wraz z zakupem i montażem 11 szaf sterowniczych, przebudowę budynku na terenie Oczyszczalni Ścieków, budową nowego zbiornika wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych, przebudowę systemu opomiarowania ścieków dopływających i odpływających, przebudowę piaskownika i nitryfikatora, przebudowę punktu odpływowego, przebudowę wodociągu o dł. 0,6 km, przebudowę systemu kanalizacji zbiorczej na terenie oczyszczalni ścieków. Inwestycja obejmuje również nadzór inwestorski. Wartość całkowita zadania wynosi 1.759.995 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 wynosi 949.675 zł, wkład własny Gminy Przedecz wynosi 810.320 zł.

propoz. tablica Przedecz

20. Przebudowa kładki na terenach rekreacyjnych wokół Zamku w Przedczu.

W roku 2020 opracowano dokumentację projektową, wykonano kładkę i posadowiono ją nad fosą przy Zamku w miejscu przejścia na boisko. Montaż wykonano w dniu 22.12.2020 r. Prace związane z wykonaniem konstrukcji stalowej wykonał Zakład Transportowo- Betoniarski Ryszard Marciniak w Rybnie. Prace związane z przygotowaniem konstrukcji drewnianej oraz ław fundamentowych pod kładkę wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Wartość inwestycji wyniosła 43.659 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Montaż kładki przy Zamku

Montaż kładki

Kładka po montażu

21. Całkowita wymiana dwóch grobów wojennych – Ś. P. Stanisława Dzikorskiego i Ś. P. Wiktora Wentza- znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy ul. Żałobnej w Przedczu

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- rozebrano stare elementy pomników oraz ich zabranie przez firmę kamieniarską

- wykonano fundamenty pod postawienie nowych nagrobków

- postawiono nowe nagrobków z jasnego granitu- płyta górna o szerokości 100 cm, długości 200 cm i grubości 6 cm, płyta pionowa w kolorze nagrobka z napisami oraz jasny krzyż z pasyjką

- wygrawerowano na pionowej części nagrobków godła (orła), imion i nazwisk poległych bohaterów, ich wieku, daty śmierci, a także napis “Poległ na polu chwały w 1939r. Cześć jego pamięci.”

- w ramach utrzymania czystości i porządku wokół nagrobków teren należy wyłożono ciemną kostką granitową wraz z obrzeżami

Koszt realizacji zadania 10.000 zł sfinansowany środkami budżetowymi Wojewody Wielkopolskiego.

wentz

20201116 130732 01

 Odbiór kolejnej inwestycji drogowej

 

Coraz większym komfortem mogą cieszyć się użytkownicy szlaków komunikacyjnych w gminie Przedecz. Kolejną inwestycją, która zyskała odbiór techniczny jest przebudowana droga od obwodnicy w kierunku miejscowości Arkuszewo.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, poboczy, budowę ronda z kostki granitowej, a także przebudowę skrzyżowania z obwodnicą. Cały odcinek wybudowanej drogi został oznaczony właściwymi znakami pionowymi i poziomymi. Długość przebudowanej drogi wynosi 601,48 m. Rondo wybudowane na włączeniu traktu w ulicę Żałobną poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co ma szczególne znaczenie ze względu na sąsiedztwo parafialnego cmentarza, gdzie szczególnie duże natężenie ruchu panuje w okolicach Dnia Wszystkich Świętych. Droga ma również duże znaczenie w komunikacji na obszarze miasta i gminy Przedecz z uwagi na lokalizację w jej pobliżu terenów o charakterze inwestycyjnym z terenami pod aktywizację gospodarczą.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 269.674 zł. W odbiorze udział wzięli burmistrz Przedcza Witold Siwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa, inspektor nadzoru budowlanego Włodzimierz Koźlarek, inspektorzy ds. inwestycji w Gminie Przedecz Krzysztof Szewczyk i Wojciech Dalak, radny Mirosław Kowalczyk oraz przedstawiciele wykonawcy robót.

Zakończono przebudowę ul. Chłodnej i ul. Rybackiej w Przedczu, a inwestycje zyskały już odbiór techniczny. Wykonawcą prac było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Koła.

W ramach zadania odnowiono nawierzchnię jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych, rozebrano dotychczas istniejące chodniki z płyt betonowych i ułożono nowe z kostki brukowej wraz ze zjazdami z posesji. Ponadto uporządkowano odwodnienie powierzchniowe przy jednym z budynków wielorodzinnych oraz dokonano wycinki 3 drzew.

Koszt całkowity modernizacji ul. Rybackiej liczącej 154 mb. oraz ul. Chłodnej o długości 111,20 mb. wyniósł 253.818,79 zł. W odbiorze robót budowlanych udział wzięli burmistrz Przedcza Witold Siwiński, inspektor nadzoru Włodzimierz Koźlarek, inspektorzy ds. inwestycyjnych UMiG Przedecz Krzysztof Szewczyk, Wojciech Dalak, Magdalena Bawej oraz wykonawca robót Paweł Andrzejczak. Całość prac wykonano z budżetu Gminy Przedecz.

ul. Chłodna i ul. Rybacka po przebudowie....

chłodna rybacka

 

rybacka chłodna

 

 

DSCN4550DSCN4553u

 

DSCN4555

ulica Chłodna przed przebudową....

 

stara chłodna

 

 

 

 Plakat Zdalna Szkoła 55jpg

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach.

Wykonano prace modernizacyjne na budynku komunalnym. Wykonany zakres robót objął położenie papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie przy kominach, balkonach, obróbki ogniomuru, montaż rynien i rur spustowych oraz remont 3 kominów, które wykonała firma Zakład Usługowy Andrzej Antczak z Przedcza. Pozostałe prace obejmujące remont i malowanie elewacji, montaż okien PCV i drzwi wejściowych do budynku, remont posadzek i tynków wewnętrznych, wykonanie nowych wejściowych schodów z kostki brukowej, wylewkę betonową na balkonie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Materiały zakupiła Gmina Przedecz.  Wykonano również prace dotyczące instalacji wodociągowej  i malowanie wnętrza Sali zebrań.

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach zdj.nr 2

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach zdj.nr1

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach zdj.nr3

Ogrodzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łączewna

W marcu 2020 r. wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych wraz  z dostawą i montażem bramy wjazdowej z furtką. Ogrodzenie wykonano na długości 70 mb. Wartość prac wyniosła 6.700,00 zł brutto.

 

 Wymiana ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w m.Łączewna

 

Przebudowa drogi w Dziewczopólku

W dniu 03.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Wybrana została Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, gwarancji i rękojmi z ceną 196.258,46 zł brutto i terminem realizacji do 30.06.2020 r. Długość drogi 773,42 m, szerokość 3,5 m. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm, położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm. Wykonano również pobocze z kruszywa łamanego. Roboty zakończono. Komisja odebrała wykonane prace w dn. 05.05.2020 r bez uwag.

 Przebudowa drogi w Dziewczopólku zdj.nr1

Przebudowa drogi w Katarzynie i Zalesiu.

W dniu 19.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe  na wykonanie zadania. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Wybrana została Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, gwarancji i rękojmi z ceną 194.832,83 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2020 r. Długość drogi 703,55 m, szerokość od 4m do 3 m. Zadanie obejmuje wykonanie mijanki, podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm, położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm. Wykonano również pobocze z kruszywa łamanego. Roboty zakończono. Komisja odebrała wykonane prace w dn. 22.05.2020 r bez uwag. Na skrzyżowaniu będącym własnością Gminy Przedecz dodatkowo wykonano remont tego skrzyżowania i zatoki przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zalesie. Położono nakładkę asfaltową na długości 192 m2. Koszt wykonanego remontu- 11.335,68 zł brutto. Na odcinku drogi powiatowej w Zalesiu o długości 243 mb wykonano również nakładkę asfaltową na koszt Powiatu Kolskiego, który wyniósł ok. 50.000 zł.

 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

a) Zdalna Szkoła

Gmina Przedecz w kwietniu br. złożyła wniosek pt. „Zakup komputerów do prowadzenia nauki w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów na terenie Gminy Przedecz” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł na zakup laptopów i komputerów do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli  i uczniów na terenie Gminy Przedecz. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupiono 12 laptopów oraz 11 komputerów tzw. „All in One” czyli stacjonarnych o przenośnym charakterze. Wszystkie komputery wraz z akcesoriami zostały dostarczone  do Urzędu Miasta i Gminy w Przedczu 15 maja i tego samego dnia protokolarnie przekazane do Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu celem wykorzystania do prowadzenia zdalnego nauczania.

b) Zdalna Szkoła +

Gmina Przedecz w maju br. złożyła kolejny wniosek pt. „Zakup komputerów do prowadzenia nauki w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów na terenie Gminy Przedecz- Zdalna Szkoła +” i otrzymała po raz drugi dofinansowanie – tym razem w wysokości 55.000,00 zł - na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów na terenie Gminy Przedecz. Projekt jest również dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 19 komputerów typu „All in One” czyli stacjonarnych o przenośnym charakterze, które po zakupie zostały również przekazane do Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu celem wykorzystania do prowadzenia zdalnego nauczania.

Ogółem Gmina Przedecz z ww. Programów pozyskała kwotę 115.000,00 zł.


Świetlica Wiejska w Rybnie - Wykonanie ogrodzenie terenu przy Świetlicy, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy

W ramach prac wykonano ogrodzenie części Świetlicy Wiejskiej w Rybnie. Zakres prac objął dostawę i montaż siatki powlekanej na słupkach metalowych na długości 54 mb. Wartość prac wyniosła 4.320,00 zł brutto. Zakres robót objął również wykonanie konstrukcji drewnianej na dachu, docieplenie wełną mineralną, montaż blachy trapezowej, obróbki blacharskie i montaż rynien i wykonanie podbitki. Powierzchnia dachu ok. 220 m2. Koszt materiałów
i robocizny wyniósł 39.932,61 zł brutto. Roboty rozpoczęto w dn. 22 kwietnia  a zakończono 15 maja. Komisja odebrała wykonane roboty bez uwag.

 Wymiana pokrycia dachowego Rybno zdj.nr 2

Wymiana pokrycia dachowego Rybno

Wymiana pokrycia dachowego Swietlicy Wiejskiej w m.Rybno

Plakat na stronę jpg