WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2018r.

 

1.”Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna.”

2„Zagospodarowanie i Odnowa centrum miejscowości-Placu Wolności w Przedczu”

3.„Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś Wielka-Lipiny”

4.Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu

5.Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie

6.„Utwardzenie placu przy świtlicy wiejskie w Dziwiu”

7.„Utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej przy Szkole Podstawoej w Przedczu”

8.”Remont orynnowania i obróbek blacharskich na Szkole Podstawowej w Żarowie”

9.”Remont świetlicy wiejskiej w Łączewnie.

10.”Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie.

11.”Modernizacja pomieszczeń szatni przy boisku do piłki nożnej.

12.”Modenizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przedczu-remontt dachu i wymiana pieca C.O.”

13.”Malowanie sali widowiskowej w Zamku w Przedczu.”

14.Budowa nowej sieci wodociągowej na ul. Gen.Bema w Przedczu.

15.Remont drogi gminnej w Lipinach.

16.Modernizacja ulicy Szkolnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kole