W dniu 4 maja 2022 r, w Dzień Świętego Floriana, który od wieków czczony jest w Polsce jako Patron Strażaków, Ochotnicza Straż Pożarna w Przedczu zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu. Umowa została zawarta z Firmą „MOTO-TRUCK” Sp. z o. o. z Kielc wybraną w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Dzięki współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz i Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu, procedury i postępowanie związane z udzieleniem zamówienia były prowadzone przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.

Planowany odbiór nowego pojazdu nastąpi w II połowie czerwca 2022 r.
W ramach Umowy zakontraktowany został średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu IVECO EUROCARGO FF150EW w wersji uterenowionej, z silnikiem o mocy 320 KM spełniającym normę odnośnie czystości spalin EURO 6., z napędem stałym 4x4 i 4-drzwiową kabiną mogącą pomieścić 6- osobową załogę.
Pojazd będzie posiadał, miedzy innymi, zbiornik wodny o pojemności 4000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę, klimatyzację, niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy, wyciągarkę o napędzie elektrycznym a także wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w samochodzie z dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy.
W ramach realizacji zawartej z Dostawcą Umowy zostanie dostarczone również wyposażenie i sprzęt specjalistyczny ratowniczo- gaśniczy, w tym zamontowane na stałe bogate wyposażenie sprzętowe niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych: narzędzia hydrauliczne i armatura wodno-pianowa, sprzęt ratowniczy, oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościowy. Oprócz podstawowego sprzętu, samochód będzie doposażony dodatkowo w taran z oświetleniem, drugą drabinę, piłę do stali i betonu, piłę do drzewa, narzędzie ratownicze HOOLIGAN oraz dodatkowe węże, mostki przejazdowe i siodełko do węży.

Pojazd wraz z wyposażeniem będzie kosztował 902 820,00 zł a jego zakup możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z niżej wymienionych Instytucji:
- Dotacja z Budżetu Miasta i Gminy Przedecz- 502 820,00 zł
- Dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji- 400 000,00 zł.
Samochód wraz z wyposażeniem będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Przedecz i umożliwi jednostce OSP w Przedczu prowadzenie akcji ratunkowych zarówno w przypadku pożarów, powodzi, huraganów, ale i w innych sytuacjach zagrożenia. Zwiększenie liczby i jakości sprzętu ratowniczo- gaśniczego poprawi sprawność Jednostki, zwiększy gotowość bojową do działań ratowniczych oraz skróci czas dotarcia na miejsce interwencji.

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz składa podziękowania wszystkim, którzy wsparli zakup samochodu dla Jednostki a także pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Przedecz za przeprowadzenie wszelkich formalności prawno- administracyjnych związanych z zakupem nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

zdjęcie przedstawia wóz strażacki

Zdjęcie poglądowe