Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:


Przedsięwzięcie 1.1.1 Wspieranie działań w zakresie tworzenia przedsiębiorstw - pobierz....

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw - pobierz....

Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji - pobierz....