Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 w Gminie Przedecz

( podano w zaokrągleniu do pełnych złotych)

 • „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu wraz z wybudowaniem ronda”. Długość drogi 123 m. Inwestycja realizowana przez Powiat Kolski. Dotacja z Budżetu Gminy Przedecz dla Powiatu Kolskiego. Wartość całkowita zadania 478.465 zł.
 • „Przebudowa drogi gminnej nr G492047P Dziwie- Łączewna”. Długość drogi 2,627 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 1.180.828 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Budowa Chodnika na ulicy 11 Listopada w Przedczu”. Długość chodnika 811,52m. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 440.730 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • „Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej Nr G 492014P w Dziewczopólku”. Długość drogi 0,960 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 353.639 zł. Uzyskano dofinansowanie realizacji zadania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 144.000 zł.
 • Aport pieniężny do Spółki „Oświetlenie Uliczne” w Kaliszu z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulic: Szkolna, Nowa, Szemplińskiego oraz część miejscowości Katarzyna ( Katarzyna Majątek). Wysokość aportu – 200.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja komina przy kotłowni Szkoły Podstawowej w Przedczu- wartość zadania 50.000 zł.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie obejmująca remont i modernizację budynku świetlicy, utwardzenie placu przy świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 66.075 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Kłokoczyn

 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łączewnej obejmująca prace wewnątrz świetlicy i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki. Koszt realizacji inwestycji ogółem– 19.673,52 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja trybun przy boisku trawiastym w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 160.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

trybuny

 • Przebudowa drogi gminnej Jasieniec – Mała Wioska. Długość drogi 0,341 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 183.101 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku komunalnego na ul. Waryńskiego w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 75.000 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Żarowie. Koszt realizacji inwestycji ogółem 35.000 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Dziwiu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 20.000 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Arkuszewie. Długość drogi 0,860 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 193.590,93 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w Dziewczopólku II. Długość drogi 0,708 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 214.309,11 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

 

 

Dziewczopólko 2

 • Utwardzenie placu przy budynkach komunalnych przy ul. Sienkiewicza w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem 18.274 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej. Koszt realizacji inwestycji ogółem 18.080,00zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa ulic Rybackiej i Chłodnej w Przedczu – dokumentacja. Poniesione nakłady w 2019 r. – 12.000 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączewna. Długość drogi 0,180 km. Koszt realizacji inwestycji ogółem 64.897 zł. Zadanie finansowanew całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rybnie. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 79.377 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.
 • Remont budynku mieszkalnego przy Placu Wolności w Przedczu. Koszt realizacji inwestycji ogółem ok. 58.058 zł. Zadanie finansowane w całości z budżetu Gminy Przedecz.

Kamienica