INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

 

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

 

 

2561

 

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 210 m2 (7 działek po 30 m2 wykorzystanych pod posadowienie garaży blaszanych)

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

od 01.07.2020r. do 30.06.2030r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 31,29 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 04.06.2020r. do 25.06.2020r.