INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Nowa Wieś Wielka

55/1, arkusz mapy 1

KW 36588

 

 

1000

 

Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej wykorzystywana częściowo na prowadzenie sklepu spożywczego (powierzchnia dzierżawy pomieszczenia na sklep 43 m2)

Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna

od 17.08.2018r. do 16.08.2024r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 250,00 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 04.07.2018r. do 25.07.2018r.