INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Nowa Wieś Wielka

 

147/1, arkusz mapy 1

KN1K/00036588/7

 

 

 

10000

 

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.11.2019r. do 31.10.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 1.000 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

2.

Katarzyna

92/6, arkusz mapy 2

KN1K/00036588/7

24700

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Zabudowa aktywizacji gospodarczej

od 01.10.2019r. do 30.09.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 2.470 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

 

3.

 

Katarzyna

Część działki nr 312/4, arkusz mapy 2

KN1K/00036588/7

20300

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Zabudowa aktywizacji gospodarczej

od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 2.030 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

 

 

4.

 

 

Katarzyna

 

 

99, arkusz mapy 2

KN1K/00036588/7

9700

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Działka rolna z prawem zabudowy d strony drogi

 

od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 970 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

5.

Holenderki

 

działka nr 45/2,

część działki nr 46/1, część działki nr 47/2

KN1K/00036588/7 KN1K/00041399/3

 

3200

Działki użytkowane rolniczo utrzymane w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 320 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 26.06.2019r. do 17.07.2019r.