Przedecz, dn. 05.02.2018r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

2561

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 60 m2 (2 działki po 30 m2 wykorzystane pod posadowienie garaży blaszanych)

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

od 01.03.2018r. do 29.02.2028r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 30,11 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 05.02.2018r. do 26.02.2018r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz /pokój nr 6/ lub telefonicznie pod nr (0-63) 2738 467 wew. 125.