Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, Plac Wolności 2

 

Działka nr 109/3, arkusz mapy 3

KW 36589

 

 

15

 

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku strażnicy OSP Przedecz składający się
z 1 pomieszczenia o pow. 15,00 m2.

Usługi publiczne

od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.

Czynsz płatny miesięcznie
w kwocie 286,38 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca; waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

 Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10.12.2020r. do 31.12.2020r.