INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz

 

Część dz. 17, arkusz mapy 1

KW 38399

 

 

6157

 

Działka użytkowana rolniczo o dobrej jakości gleb

Działka przeznaczona
w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Od 01.02.2021r. do 31.01.2026r.

Czynsz płatny rocznie
zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 28.11.2019r.
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

2.

Przedecz

 

12, arkusz mapy 1

KW 38399

 

 

6790

 

Działka użytkowana rolniczo utrzymana
w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.

3.

Nowa Wieś Wielka

152/1, arkusz mapy 1

KW 36588

3651

Działka użytkowana rolniczo utrzymana
w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.12.2020r. do 30.11.2025r.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 06.10.2020r. do 27.10.2020r.