Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, Plac Wolności 2

 

Działka nr 109/3, arkusz mapy 3

KW 36589

 

 

15

 

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku strażnicy OSP Przedecz składający się
z 1 pomieszczenia o pow. 15,00 m2.

Usługi publiczne

od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.

Czynsz płatny miesięcznie
w kwocie 286,38 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca; waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

 Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10.12.2020r. do 31.12.2020r.

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz

 

Część dz. 17, arkusz mapy 1

KW 38399

 

 

6157

 

Działka użytkowana rolniczo o dobrej jakości gleb

Działka przeznaczona
w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Od 01.02.2021r. do 31.01.2026r.

Czynsz płatny rocznie
zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz z dnia 28.11.2019r.
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

2.

Przedecz

 

12, arkusz mapy 1

KW 38399

 

 

6790

 

Działka użytkowana rolniczo utrzymana
w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.

3.

Nowa Wieś Wielka

152/1, arkusz mapy 1

KW 36588

3651

Działka użytkowana rolniczo utrzymana
w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.12.2020r. do 30.11.2025r.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 06.10.2020r. do 27.10.2020r.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

 

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

 

 

2561

 

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 210 m2 (7 działek po 30 m2 wykorzystanych pod posadowienie garaży blaszanych)

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

od 01.07.2020r. do 30.06.2030r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 31,29 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 04.06.2020r. do 25.06.2020r.

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Nowa Wieś Wielka

 

147/1, arkusz mapy 1

KN1K/00036588/7

 

 

 

10000

 

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.11.2019r. do 31.10.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 1.000 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

2.

Katarzyna

92/6, arkusz mapy 2

KN1K/00036588/7

24700

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Zabudowa aktywizacji gospodarczej

od 01.10.2019r. do 30.09.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 2.470 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

 

3.

 

Katarzyna

Część działki nr 312/4, arkusz mapy 2

KN1K/00036588/7

20300

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Zabudowa aktywizacji gospodarczej

od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 2.030 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

 

 

4.

 

 

Katarzyna

 

 

99, arkusz mapy 2

KN1K/00036588/7

9700

Działka użytkowana rolniczo utrzymana w dobrej kulturze agrotechnicznej

Działka rolna z prawem zabudowy d strony drogi

 

od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 970 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

5.

Holenderki

 

działka nr 45/2,

część działki nr 46/1, część działki nr 47/2

KN1K/00036588/7 KN1K/00041399/3

 

3200

Działki użytkowane rolniczo utrzymane w dobrej kulturze agrotechnicznej

Uprawy rolne
i ogrodnicze bez prawa zabudowy

od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 320 zł
w terminie do 31 sierpnia każdego roku

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 26.06.2019r. do 17.07.2019r.

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

2561

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 30 m2 (1 działka po 30 m2 wykorzystana pod posadowienie garażu blaszanego).

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

Od 01.05.2019r. do 30.04.2029r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 30,59zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 04.04.2019r. do 25.04.2019r.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

2561

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 30 m2 (1 działka po 30 m2 wykorzystana pod posadowienie garażu blaszanego).

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

Od 01.03.2019r. do 28.02.2029r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 30,59zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 07.02.2019r. do 28.02.2019r.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

2561

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 30 m2 (1 działka po 30 m2 wykorzystana pod posadowienie garażu blaszanego).

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

od 01.06.2018r. do 31.05.2028r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 30,11zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 08.05.2018r. do 29.05.2018r.

Przedecz, dn. 05.02.2018r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz, ul. Szkolna 3

9/4, arkusz mapy 6

KW 12295

2561

Działka zlokalizowana za blokiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole wykorzystana częściowo pod posadowienie garaży blaszanych, powierzchnia do dzierżawy to 60 m2 (2 działki po 30 m2 wykorzystane pod posadowienie garaży blaszanych)

Zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi

od 01.03.2018r. do 29.02.2028r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 30,11 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 05.02.2018r. do 26.02.2018r. do wiadomości publicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz /pokój nr 6/ lub telefonicznie pod nr (0-63) 2738 467 wew. 125.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Przedecz

Część dz. 17, arkusz mapy 1

KW 38399

6157

Działka użytkowana rolniczo o dobrej jakości gleb

Działka przeznaczona
w MPZP pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Od 01.02.2018r. do 31.01.2021r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 615,70 zł w terminie do 31 sierpnia każdego roku

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 22.12.2017r. do 12.01.2018r.

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

 

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Nowa Wieś Wielka

55/1, arkusz mapy 1

KW 36588

 

 

1000

 

Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wielkiej wykorzystywana częściowo na prowadzenie sklepu spożywczego (powierzchnia dzierżawy pomieszczenia na sklep 43 m2)

Zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna

od 17.08.2018r. do 16.08.2024r.

Czynsz płatny miesięcznie w kwocie 250,00 zł brutto
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem GUS.

 

 

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 04.07.2018r. do 25.07.2018r.