Miasto i gmina Przedecz

widok 1  Gmina Przedecz leży na północno-wschodnim województwa wielkopolskiego. Graniczy z gminami województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zajmuje powierzchnię 76,5 km2, a zamieszkuje ją prawie 4 500 osób. W skład gminy wchodzą: miasto Przedecz, liczące 1821 mieszkańców i 14 sołectw: Arkuszewo (244 mieszkańców), Chrustowo (208), Dziewczopólko (77), Dziwie (267), Holenderki (131), Jasieniec (72), Józefowo (124), Katarzyna (336), Kłokoczyn (95), Łączewna (161), Nowa Wieś Wielka (148), Rybno (294), Zalesie (148) i Żarowo (341).urzad 3
  Administracyjnie gmina w latach 1867–1975 należała  do powiatu włocławskiego, a od 1999 roku znajduje się w powiecie kolskim.  Przedecz położony jest 30 km od Koła i ok. 155 km od Poznania. Gmina posiada bardzo dobre połączenia komunikacyjne lokalne i zewnętrzne. Komunikację z otoczeniem zapewnia tu jedna droga wojewódzka i 6 dróg powiatowych.
  W gospodarce gminy zdecydowanie dominuje rolnictwo.
  Jednym z najważniejszych priorytetów gminy są warunki bytowe mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego. Corocznie na ten cel gmina przeznacza znaczną część – ponad 30 procent – swego budżetu, a także pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych. Starania władz są wyjątkowo skuteczne, dzięki czemu modernizowana i rozbudowywana jest infrastruktura. Systematycznie poprawia się również stan tutejszych dróg, co nie należy do łatwych zadań, zważywszy na mocne rozproszenie tutejszej sieci osadniczej.
urzad 4  Tajemnica sukcesu to suma kilku czynników: zaradności i pracowitości mieszkańców, rozwoju gospodarczego, a także polityki miejscowych władz, które potrafiły w z dużym wyprzedzeniem stymulować procesy rozwojowe. Dzięki temu Przedecz ma wodociągi, kanalizację, oczyszczalnię ścieków, nowe chodniki i ulice, nowoczesną szkołę, przedszkole, przychodnię zdrowia, aptekę, bank, stadion, piękny kompleks sportowy „Orlik 2012”, a także rekreacyjne obiekty nad jeziorem. Nic dziwnego, że w Przedczu i pozostałych wsiach należących do gminy ludzie chcą budować domy i osiedlać się, gdyż tu żyje im się dobrze.
  W 2015 roku przypadła 25 rocznica samorządów. W Przedczu obchodzono ją w poczuciu dumy z dobrze wykonanej pracy.

 

Przedecz dawniej

  Nazwa Przedecz w źródłach pisanych pojawiła się w bulli papieskiej Innocentego II dla arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z 1136 roku i odnosiła się do jeziora, stanowiącego własność arcybiskupstwa. Gród o tej nazwie musiał istnieć jednak wcześniej. Historycy twierdzą, że Przedecz jest jednym z 60 grodów zakładanych przez króla Bolesława Chrobrego, a nazwa wywodzi się zapewne od nazwiska Przedeka, zaliczanego do drugiego pokolenia dynastów szlachty polskiej wieków średnich z lat 834–866. Według innych wersji początki Przedcza wiążą się z zagadkowym opactwem benedyktyńskim Marii Panny na grodzie w Łęczycy, które powstało około 1000 roku i upadło przed 1136 rokiem, a jego uposażenie zasiliło majątek arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.
  W latach 1329–1343, w okresie panowania krzyżackiego nad terytorium Kujaw, Przedecz nosił nazwę Mosburg (Błotny Gród).
zabytki historia 1  W okresie kształtowania się państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego Przedecz należał do dzielnicy zwanej Ziemią Kujawską, chociaż później zaliczany był również do Ziemi Łęczyckiej, co brało się zapewne z tego, iż leżał na pograniczu tych ziem. Administracyjnie należał do Księstwa Kujawskiego, które dzieło się na dwa województwa: inowrocławskie i brzesko-kujawskie. W województwie brzesko-kujawskim było zaś pięć powiatów: brzeski, kujawski, kruszwicki, radziejowski i przedecki. Taki podział, w którym Przedecz był miastem powiatowym, utrzymał się aż do 1793 r. W XVII wieku powiat obejmował obszar 903 mil i składał się z 5 parafii i 111 wsi.
  Herbem miasta od początku jego istnienia są dwie wieże, jedna forteczna z blankami, druga z potrójnym spiczastym dachem. Z takim herbem występuje pieczęć gotycka z XV wieku. Druga, podobna pieczęć (z napisem: +Sigillum+ Civitatis+ Przedecz), odciśnięta na dokumencie z 1533 roku, przechowywana jest w Muzeum Czapskich w Krakowie.
  Na początku XIV wieku Przedecz występował jako wieś należąca do dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1347 roku odkupił ją król Kazimierz Wielki.

 

Przedecz współcześnie

  Dzisiejszy Przedecz jest uroczym miasteczkiem, położonym nad jeziorem Przedeckim. Centrum miasta wyznacza Plac Wolności, przy którym mieszczą się zabytkowe budowle – ratusz, jatki miejskie oraz remiza i restauracja. Po środku placu stoi pomnik poświęcony przedczanom, poległym i pomordowanym za wolną Polskę.
  Od placu, przez centrum miasta, prowadzi ul. Kilińskiego, przy której stoi – duży niemal jak katedra - kościół pw. Świętej Rodziny. Przed świątynią znajduje się parking, mogący pomieścić kilkadziesiąt pojazdów. Nieopodal znajduje się targowisko miejskie.
urzad 5  Na prawo od kościoła, na wzgórzu, wznosi się najstarszy zabytek Przedcza – baszta, będąca pozostałością po średniowiecznym zamku. Przylega do niej budynek dawnego kościoła ewangelickiego, Od wielu lat w całym tym obiekcie mieści się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Dalej jest już średniowieczny mur obronny, który schodzi na plażę jeziora Przedeckiego. Na brzegu jeziora znajduje się kameralny amfiteatr oraz bardzo ładnie urządzony plac z ławeczkami, grzybkiem, ścieżkami rowerowymi i huśtawkami dla najmłodszych. Tam też umiejscowiona jest plaża, chętnie odwiedzana w upalne, letnie dni.
  Przedecz ma parterową zabudowę. Wzdłuż uroczych uliczek wznoszą się kolorowe domy, gdzieniegdzie wśród nich spotkać można bardzo interesujące, odchodzące już do przeszłości drewniane budynki.