Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
  Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony formularz CEIDG-13.
  2. Dowód osobisty (lub paszport do wglądu)
  3.
  W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu)
 • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie,
 • przez telefon - od stycznia 2017 r. została uruchomiona proaktywna usługa pozwalająca na rejestrację własnej firmy przez telefon.
  Jak to działa?
  W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu CEIDG. Po rozmowie klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może się udać do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze takie rozwiązanie w polskiej administracji publicznej.

UWAGA!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

Wszystkie informacje dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz podejmowania działalności gospodarczej znajdują się na stronach internetowych:

www.ceidg.gov.pl

www.biznes.gov.pl

www.epuap.gov.pl

Kontakt w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz
Ewidencja Ludności
Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz
tel. 63 27 38 467 wew. 115
godziny pracy: pon.-pt. 7:15-15:15