Podpisanie umowy na dofinansowanie z wicemarszałkiem województwa .

 

gospodarka wodna

 

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Przedecz miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Przedecz na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, radny sejmiku wojewódzkiego Czesław Cieślak, burmistrz Przedcza Witold Siwiński, skarbnik gminy Teresa Dereszewska oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Leszek Bińkowski.

Planowane przedsięwzięcie, na które wniosek złożono jeszcze w październiku ubiegłego roku, dotyczy przebudowy odcinka wodociągu, przebudowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Do zakresu zamówienia zaliczyć należy przede wszystkim przebudowę 7 przepompowni ścieków z montażem szaf sterowniczych na obszarze gminy Przedecz, zakup i montaż oprogramowania do 11 szt. przepompowni ścieków, przebudowę budynku na terenie oczyszczalni ścieków, budowę nowego zbiornika wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych, przebudowę systemu opomiarowania ścieków dopływających i odpływających, piaskownika, nitryfikatora, punktu odpływowego, wodociągu o długości 0,6 km oraz systemu kanalizacji zbiorczej na terenie oczyszczalni ścieków, a także wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski.

Wartość całkowita zadania opiewa na kwotę 1.659.749,70 zł, z czego dofinansowania to 949.675 zł. Realizacja inwestycji rozłożona zostanie na lata 2020-21. Alokacja środków na całą Wielkopolskę wynosi ok. 40 mln zł, a wniosek Gminy Przedecz znalazł się na czwartym miejscu ogłoszonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.