Badanie ankietowe LGD „Solna Dolina” – Poziom satysfakcji mieszkańców

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Solna Dolina” do potrzeb mieszkańców i regionu.

Poniżej link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=a6d12210&&b=39196ba1a&&c=faab29ca