Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Gminnego w Przedczu - pobierz...

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu - pobierz...