Przedecz, dn. 30.01.2018r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEDECZ
O  PRZYZNANYCH  KWOTACH  DOTACJI  NA  REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU W 2018 ROKU

Zgodnie z § 7 ust. 3 uchwały nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Przedecz Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz informuje
o przyznanych kwotach dotacji wnioskodawcom na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwojowi sportu na terenie Gminy Przedecz w 2018 roku:

  • Klub Sportowy „Baszta Przedecz”- 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
  • Uczniowski Klub Sportowy „Salus Przedecz” – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)