zarzadzenie wojewodztwa wielkopolskiego

Harmonogram Gmina Przedecz 2018 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz. 7.00 w dniu odbioru. Więcej informacji pod nr tel. 54 284-41-79.

smieci rejon 1

smieci rejon 2

smieci rejon 3

smieci rejon 4

Worek Żółty- Papier, tektura (makulatura), metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
Worek Zielony- szkło
Worek Brązowy- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji