Kultura i życie społeczne

  Inicjatorem życia kulturalnego gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przkultura osp 1edczu. Ośrodek, razem z biblioteką, mieści się w zabytkowym zamku.
  MGOK w Przedczu jest miejscem otwartym dla każdego. Organizuje i wspiera wiele przedsięwzięć z zakresu szeroko pojmowanej sztuki i kultury, kultywuje tradycję ludową. Imprezami tradycyjnymi dla Przedcza są: Dni Miasta, Dożynki Gminne oraz Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem, a także imprezy okolicznościowe, np. akademie z okazji świąt państwowych – 3 Maja i 11 Listopada, Trzech Króli, wigilie dla osób starszych. Dużą atrakcją jest zlot motocyklowy.kultura osp 2
  W MGOK miło czas spędzają osoby starsze, jak i młode. Działają tu kółko plastyczne i kółko taneczne, odbywają się zajęcia muzyczne i nauka gry na instrumentach.
kultura osp 3  Starsi mieszkańcy miasta rozwijają zainteresowania i realizują swoje pasje (wieczorki poetyckie, wystawy rękodzieła ludowego, sceniczne programy artystyczne) w ramach Klubu Działacza Kultury.
  Duże zasługi dla przedeckiej kultury i tradycji ma działający od lat Zespół Ludowy Przedeczanki. Zdolności wokalne tej grupy podziwiać możemy podczas występów lokalnych oraz na różnych przeglądach powiatowych i regionalnych.
  Ważną rolę odgrywają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu, Dziwiu, Żarowie, Zalesiu, Łączewnej i Nowej Wsi Wielkiej.
  Największą jednostką jest OSP w Przedczu. Przy tej jednostce działa orkiestra dęta, która uświetnia swoją grą wiele imprez odbywających się na terenie miasta i gminy.

 

 

 

Jednostki OSP cieszą się uznaniem
i szacunkiem w całej Gminie Przedecz

 

kultura 4kultura 5

 

kultura 6

kultura 7

Mieszkańcy gminy to ludzie aktywni, którzy szanują lokalne tradycje. O zachowanie rodzimego folkloru dba Zespół Ludowy Przedeczanki. Popularnymi imprezami są Dni Przedcza, Dożynki Gminne oraz Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem.