Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedecz i Katarzyn

  • Drukuj

Przedsięwzięcia pn: „Uporządkowaniegospodarkikanalizacjisanitarnej wmiejscowościPrzedecziKatarzyna” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z umową nr 253/U/400/267/2014 z dnia 05.11.2014r.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano: Kanalizacje sanitarną w Przedczu -kanały grawitacyjne o średnicy rur PVC fi 200 mm; Kanalizacja sanitarna tłoczna w Przedczu -kanały tłoczne o średnicy rur TS-PE fi 90 mm; Kanalizacja sanitarna w Przedczu -przykanaliki z rur PVC o średnicy fi 160 mm; Roboty demontażowe i otworzenie nawierzchni -Przedecz; Kanalizacja sanitarna w Katarzynie - kanały grawitacyjne z rur PVC o średnicy rur fi 200mm; Kanalizacja sanitarna Katarzynie – Kanały tłoczne z rur TS-PE o średnicy fi 90mm;Kanalizacja sanitarna w Katarzynie -przykanaliki z rur PVC o średnicy fi 160 mm; Przepompownie ścieków w Katarzynie- : P1 i P2,wydajność przepompowni P1 =14,76 m3/h;wydajność przepompowni P2=14,04m3/h