Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu – Etap II

  • Drukuj

Gmina Przedecz w dniu 07.10.2014r. podpisała umowę nr 02571-6930-UM1540489/14  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy na operację w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju " objętego PROW na lata 207-2013, tytuł operacji:" Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu – Etap II" 

unia lider  prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja ma na celu: umożliwienie mieszkańcom miejscowości Dziwie rozwoju własnej tożsamości, kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia aktywności i integracji poprzez remont  i modernizację świetlicy wiejskiej, współfinansowana jest ze środków  Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - małe projekty
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Tytuł operacji: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu – Etap II”

 Dziwie swietlica etap II 016

Dziwie swietlica etap II 017

Dziwie swietlica etap II 039