WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2018r.

 

Wykaz inwestycji w 2018r.

 

 

1.”Budowa ścieżki dla nordic walking w miejscowości Katarzyna.”

 

2„Zagospodarowanie i Odnowa centrum miejscowości-Placu Wolności w Przedczu”

3.„Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej na odcinku Nowa Wieś Wielka-Lipiny”

 

4.Budowa chodnika na ulicy Leśnej w Przedczu

 

5.Przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Przedczu i w Katarzynie

 

  1. „Utwardzenie placu przy świtlicy wiejskie w Dziwiu”

 

  1. „Utwardzenie placu i chodników z kostki brukowej przy Szkole Podstawoej w Przedczu”

 

8.”Remont orynnowania i obróbek blacharskich na Szkole Podstawowej w Żarowie”

 

9.”Remont świetlicy wiejskiej w Łączewnie.

 

10.”Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kłokoczynie.

 

11.”Modernizacja pomieszczeń szatni przy boisku do piłki nożnej.

 

12.”Modenizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Przedczu-remontt dachu i wymiana pieca C.O.”

 

13.”Malowanie sali widowiskowej w Zamku w Przedczu.”

 

14.Budowa nowej sieci wodociągowej na ul. Gen.Bema w Przedczu.

 

15.Remont drogi gminnej w Lipinach.

 

16.Modernizacja ulicy Szkolnej wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kole