Przebudowa drogi gminnej we wsi Holenderki - Józefowo

  • Drukuj

Przebudowa drogi gminnej we wsi Holenderki - Józefowo”

o łącznej długości 1,470 km, wyrównanie na istniejącym tłuczniu średnio 7 cm, w dalszej części podbudowa z tłucznia o gr. 20cm, szerokość jezdni asfaltowej od 3,5m do 4,0 m , grubość warstwy ścieralnej 5 cm + uzupełnienie poboczy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł : 478 022,28 zł. brutto.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole .

droga Holenderki Józefowo