Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej we wsi Karolewo

  • Drukuj

Przebudowa drogi gminnej tłuczniowej we wsi Karolewo”
o długości około 870 mb, szerokość jezdni asfaltowej 4,0 m, grubość wyrównania tłuczniem kamiennym kamieniem średnio 7 cm, grubość warstwy ścieralnej 5 cm z betonu asfaltowego wraz z uzupełnieniem poboczy. Koszt zadania zgodnie z umową wyniósł :
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole 227 029,10 zł. brutto.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A w Kole

droga Karolewo