Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Przedczu

Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Przedczu”. Długość drogi 300 mb, szerokość 3,00 mb, grubość warstwy tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 15 cm. Koszt zadania 39 850,00zł. (brutto)

Wykonawcą robót jest Zakład Handlowo-Usługowy Jacek Mielcarek ze Ślesina

droga ul. Ogrodowa