Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Przedczu.

  • Drukuj

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej w Przedczu.

Wykonawcą robót na tym zadaniu była Firma Jakubowski Sp. zo.o.

z Zagórowa.

Wartość robót budowlanych zgodnie z umową wyniósł : 169 149,43 zł.

kanalizacja ul. Ogrodowa