Przebudowa ulicy 1-go Maja w Przedczu.

  • Drukuj

Przebudowa ulicy 1-go Maja w Przedczu.

 

Zadanie to było realizowane wspólnie z Powiatem Kolskim. Wartość robót budowlanych wyniósł: 168 707,21 zł. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo - Usługowa , Dorota Zawlik z Umienia.

Jednoczenie na tej ulicy wykonywane jest nowe stylowe oświetlenie uliczne przez Firmę ELMIAR , Franciszek Nowicki ze Ślesina . Koszt zadania wynosi

27 678,00 zł. W ramach tej inwestycji zostaną zamontowane 4 kompletne słupy oświetleniowe z oprawami typu ROSA.

ul. 1 maja