Przebudowa drogi powiatowej – ul. Umińskiego w Przedczu.

  • Drukuj

Przebudowa drogi powiatowej – ul. Umińskiego w Przedczu.

Wykonawcą robót była firma MK STELLA z Koła. Koszt zadania wyniósł: 318 178,25zł. Gmina Przedecz partycypowała w 40% wartości zadania tj. w kwocie : 127 271, 30 zł.

 

ul. Umińskiego