Nazwa Przedecz w źródłach pisanych pojawiła się w bulli papieskiej Innocentego II dla ar-cybiskupstwa gnieźnieńskiego z 1136 roku i odnosiła się do jeziora, stanowiącego własność arcybiskupstwa. Gród o tej nazwie musiał istnieć jednak znacznie wcześniej. Historycy twierdzą, że Przedecz jest jednym z 60 grodów zakładanych przez króla Bolesława Chrobrego, a nazw a wywodzi się zapewne od nazwiska Przedeka. zaliczanego do drugiego pokolenia dynastów szlachty polskiej wieków średnich z lat 834 - 866. Według innych wersji początki Przedcza wiążą się z zagadkowym opactwem benedyktyńskim Marii Panny na grodzie w Łęczycy, które powstało około 1000 roku i upadło przed 1136 rokiem, a jego uposażenie zasiliło majątek arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

W okresie panowania krzyżackiego nad terytorium Kujaw, w latach 1329-1343 Przedecz otrzymał nazwę Mos-burg. Herbem miasta od początku jego istnienia są dwie duże wieże, jedna forteczna z blankami, druga z potrójnym spiczastym dachem. Z takim herbem występuje pieczęć gotycka z XV wieku. Druga podobna pieczęć pochodziła z 1533 roku (odciśnięta na dokumencie z tego roku), przechowywana jest w Muzeum Czapskich w Krakowie i ma napis: +Sigillum+ Civitalis+ Przedecz. img10 Na początku XIV wieku Przedecz występował jako wieś należąca do dóbr arcybiskupów gnieźnieńskich. W 1347 roku odkupił ją król Kazimierz Wielki. Jako miasto Przedecz pojawia się w źródłach od roku 1383, kiedy to został nadany Bartoszowi z Wisseberga, co było wyrazem wdzięczności księcia mazowieckiego Ziemowita za pomoc udzieloną w walkach o tron. po śmierci Ludwiku Węgierskiego. Prawa miejskie dla Przedcza zostały ponownie potwierdzone w 1420 roku przez Władysława Jagiełłę. Wówczas miasto stanowiło własność królewską na prawie magdeburskim. Jagiełło nadal również prawo do targów cotygodniowych (w poniedziałek) oraz dwóch jarmarków rocznie, trwających przez trzy dni ("na św. Trójce i na św. Katarzynę").
W okresie kształtowania się państwa Mieszka l i Bolesława Chrobrego Przedecz należał do dzielnicy zwanej Ziemią Kujawską, chociaż później zaliczany był również do Ziemi Łęczyckiej, co brało się zapewne z tego. iż leżał na pograniczu tych ziem. Administracyjnie należał do Księstwa Kujawskiego, które dzieliło się na dwa województwa: inowrocławskie i brzesko-kujawskie. W województwie brzesko-kujawskim było zaś pięć powiatów: brzeski, kujawski, kruszwicki, radziejowski i przedecki. Taki podział, w którym Przedcz byt miastem powiatowym utrzymał się aż do roku 1793. W XVII wieku powiat obejmował obszar 903 mil i składał się z 5 parafii i 111 wsi. img4 W 1329 roku, po Wielkanocy, która przypadała na 29 kwietnia, Przedcz najechali Krzyżacy dowodzeni przez Ottona von Luterberga. Gród został zdobyty przy pomocy machin oblężniczych, w czasie walk zginęło 80 obrońców miasta. Przedecz dostał się pod panowanie krzyżackie, do Polski wrócił dopiero w 1343 roku na mocy porozumienia zawartego w Kaliszu, w wyniku którego Krzyżacy zwrócili Kujawy. W okresie okupacji krzyżackiej Przedecz stał się siedzibą starosty. Taki status utrzymywał się również później. W 1363 roku król Kazimierz Wielki nadał starostwo Stanisławowi Skorupce. Wiadomo, że w 1489 roku do starostwa należały miejscowości: Rybno. Kobylata. Zalesię. Żarowo. Kamionka. Dziwie, Nowa Wieś, Kłokoczyn, Zbójno. Giogowa, Rogoźno, Łążck i Przedecz. W wieku XVI doszły jeszcze: Kublowo, Dąbro-wice, Baby. Kopy, Ostrowy, Kłodawa, Długie Kąty. Święta Katarzyna, Arku-s/ewo, Jasieniec, Niwki, Dobiegniewo, Dąb i Ruda.
Od 1454 roku starostwo przedeckie wchodziło w skład uposażenia żon królów: Elżbiety Rakuszanki (żony Kazimierza Jagiellończyka), Barbary Zapolskiej (żony Zygmunta I). Bony Srbrzy (żony Zygmunta Starego). Ta ostatnia, już po wyjeździe z Polski, sprawiła. że starostwo przeszło w posiadanie jej ulubieńca. Wojciecha Korycińskiego. Potem starostami kolejno byli: Paweł Borzykowski. Jan Sta-nisławski. Stanisław Bykowski. za panowania którego na miasto spadło nieszczęście - najazd Szwedów i pożar.
Ostatnim właścicielem starostwa był Jakub Zygmunt Kretkowski, który na mocy postanowień Sejmu z 1773-75 otrzymał starostwo w pięćdziesięcioletnie posiadanie. Kretkowski utrzymał się na starostwie jeszcze po rozbiorach (Przedecz znalazł się w granicach Prus Południowych w 1794 r.). Dopiero 28 lipca 1796 roku starostwo Przedecz. zostało przekształcone w domenę królewską Prus. Miasto przestało być stolicą powiatu. W latach 1807-1815 Przedecz znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. W okres Królestwa Polskiego w Przedczu rozwinęło się sukiennictwo. Już w 1823 roku było tu 23 sukienników, którzy prowadzili fabryki, a Przedecz był największym ośrodkiem sukienniczym. W powiecie kujawskim. Trzykrotnie wzrosła liczba ludności miasta. Dopiero upadek powstania listopadowego zapoczątkował okres stagnacji przemysłowej; mimo prób ponownego uruchomienia przemysłu Przedecz nie wyrósł na wielkie miasto jak Łódź i stał się jednym z najmniejszych miasteczek na Kujawach. img5 W 1867 roku Przedecz tak jak wiele innych miast w Królestwie, został pozbawiony praw miejskich. Po odzyskaniu przez Polską niepodległości Przedecz odzyskał prawa miejskie 14 lutego 1919 roku. W okresie międzywojennym miasto liczyło (1939 r.) 3600 mieszkańców. Rozwijało się w tym czasie rzemiosło, cechów było sześć. Po drugiej wojnie światowej miasto nie odzyskało dawnego znaczenia, czego przyczyni) było między innymi położenie na uboczu ważnych szlaków komunikacyjnych. Dzisiejszy Przedecz jest spokojnym, zadbanym miasteczkiem. Produkcja przemysłowa skupiona jest tu głównie w niewielkich zakładach wytwórczych. W usługach dominują jednostki handlowe. Centrum miasta wyznacza Plac Wolności, przy którym mieszczą się zabytkowe budowle - ratusz, jatki miejskie, remiza. W ładnym otoczeniu drzew stoi pomnik poświecony poległym i pomordowanym za wolną Polskę. W centrum miasta wybudowano parking dla samochodów osobowych. Nieopodal znajduje się targowisko miejskie. Tuż obok wznosi się wspaniały kościół pw. Sw. Rodziny. Miasteczko ma budowę parterową. Ulice są tu dobrze utrzymane. Przed domami spotkać można sporo ładnych ogródków.