INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY - 2

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

Na podst. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym:

l.p.

Położenie nieruch.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów oraz księga wieczysta

Pow. [m2]

Opis nieruch.

Przeznaczenie nieruch.
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagosp. Nieruch.

Opłata
z tytułu dzierżawy

1.

Dziwie

 

395, arkusz mapy 3

KW 36588

 

 

4000

 

Działka użytkowana rolniczo o niskiej jakości gleb

Działka przeznaczona
w MPZP pod zalesienie

od 01.06.2015r. do 31.05.2018r.

Czynsz płatny rocznie
w kwocie 200,00 zł w terminie do 31 sierpnia każdego roku

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 28.04.2015r. do 19.05.2015r.